Bedankt dat u heeft gekozen voor onze BBQ afzuiger!

Installatie Handleiding en Video's hoe te plaatsen


Hoe het plaatsen van de afzuiger.

 1. Voordat u de afzuigkap gaat plaatsen is het eerst belangrijk dat u de juiste plek kiest, het is belangrijk dat u hierbij rekening houd met de maximale en minimale hoogte van de afzuigkap.
 2. Het is nu tijd om de afzuigventilator aan het plafon te bevestigen, hiervoor kunt u 4 schroeven gebruiken die door de 4 voorgeboorde gaatjes passen in de afzuigventilator, deze worden niet meegeleverd. Het is belangrijk dat deze schroeven op de juiste manier worden bevestigd.
 3. Sluit de luchtafvoerslang aan op de uitmonding aan de afzuigventilator, deze kunt u naar buiten leiden via een rooster/dak uitmonding.
 4. Als u de afzuigventilator heeft bevestigt dan kunt u doorgaan met het bevestigen van het element met de flexibele buis, deze kan doormiddel van de 4 meegeleverde kleine schroeven worden bevestigt aan de afzuigventilator. U heeft hiervoor een kleine kruiskop schroevendraaier nodig.
 5. We gaan het u nu nog makkelijker maken, de volgende elementen zijn via een klik/schuif systeem aan de afzuigventilator/flexibele element vast te zetten. Zorg ervoor dat de opening recht tegenover het palletje staat, druk het element op de afzuigkap en draai deze naar rechts. Deze stap kunt u herhalen met het onderste rookkap.

Hoe het spannen van de veer.

Per situatie is het verschillend van hoe strak de spanveer moet staan, het is daarom belangrijk om deze te spannen als u de afzuiging heeft geplaatst. Het spannen van de veer in het flexibel element vraag even zijn aandacht, het is belangrijk dat u de inbussleutel goed vast houd omdat er altijd spanning op het veertje staat. U bent nodig een inbussleutel en een kruiskop schroevendraaier.

 1. Steek de inbussleutel in de veerspanner
 2. Beweeg de inbussleutel iets naar beneden zodat de spanning van het kruiskop schroefje gehaald wordt.
 3. U draait het kruis kop schroefje iets uit de veerspanner waardoor de vrij komt.
 4. Draai de veerspanner naar het volgende vrije nokje en daar het kruiskop schroefje weer vast.
 5. U heeft de veer nu iets gespannen, mocht dit niet voldoende zijn, herhaal dan de stappen nogmaals.

 


GARANTIE BEPALINGEN

 1. Alle toestellen worden geleverd onder garantie tegen materiaal en fabricage fouten. De garantie is beperkt tot maximaal de levering van een vervangend onder- deel en is alleen van toepassing indien de bij het apparaat gevoegde installatie en bedieningsvoorschriften zijn opgevolgd en het product onder normale omstandigheden wordt gebruikt, zulks ter beoordeling van Menke Weiteveen
 2. De garantie voor de afzuigkappen bedraagt 2 jaar
 3. De garantiebepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien een geldig aankoopbewijs overhandigd kan worden en er volledig aan de betalingsverplichting voldaan is. De garantie vervalt, indien aan het apparaat, zonder voorkennis en schriftelijke toestemming van Menke Weiteveen veranderingen zijn aangebracht en wanneer een toestel zonder deugdelijke verpakking en transportbeveiliging werd vervoerd.
 4. Van garantie worden uitgesloten;
 • Gebreken ontstaan door ondeskundig montage en/of behandeling.
 • Kosten van transport, montage en demontage.
 • Lakverkleuringen die na verhitting kunnen optreden.
 • Oververhitte onderdelen door ondeugdelijke installatie en/of inbouw
 1. Voor elk onderdeel dat binnen de garantietermijn defect raakt wordt via de dealer door Kamadovilt.nl een nieuw onderdeel gratis ter beschikking gesteld. Het defecte onderdeel moet door de dealer aan kamadovilt.nl retour worden gezonden o.v.v. aankoopdatum, toesteltype en serienummer.
 2. Wanneer de storing aan het apparaat van dusdanige aard is dat de installateur deze storing niet kan opheffen, dan is Kamadovilt.nl bereid na schriftelijk verzoek van de dealer hier zorg voor te dragen.
 3. Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect door het product toegebracht aan koper of derden of hun eigendommen, kan nimmer worden aanvaard.
 4. Reclames worden uitsluitend in behandeling genomen, indien de koper heeft voldaan aan al zijn verplichtingen waaronder die van betaling
 5. Voor de overige bepalingen verwijzen wij u naar onze algemene verkoopvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koop handel.